ثبت شکایت یاتقاضا در فروشگاه اینترنتی 6خونه

ثبت شکایت یا تقاضا

ورود به سیستم
رمز موقت به شماره ارسال شد. (تغییر شماره)
00 : 0
ثبت شکایت یا تقاضا
انتخاب موضوع:
بررسی توسط کارشناس
اطلاعات شما با موفقیت در سیستم ذخیره شد پس از بررسی کارشناسان نتیجه در پنل کاربری شما بخش شکایت وتقاضا قابل مشاهده خواهد بود.
اعلام نتیجه بررسی